Vært forskjellig elgjakter både i september og oktober frem til snøen kom. Guro hatt veldig mange fine ståloser og sin beste høst hittil. Flere enn meg har fått skutt elg for henne i fine loser. Loser gjerne mange timer, samtidig som innkallingen fortsatt fungerer fint. Det er moro!


s5 logo

Søndre Eggevei 4
3404 Lier

 
922 64 939