Hjortejakt høsten 2022

 Hjortejakt senhøstes, gjerne på sporsnø, er også en fin jakt. Det å smyge rundt med mål om å forsøke å overliste hjorten er både krevende og spennende. Bratte skråninger i skogen er bra steder, men også over tregrensen. Beste føret er snø med mildvær og gjerne en god del vind. Ble flere fine dager på slik jakt i høst og uttellingen av også veldig bra. Kanskje det aller beste matviltet.


s5 logo

Søndre Eggevei 4
3404 Lier

 
922 64 939